logo_ny

Velkommen

Basen – Thisted

Basen er et socialpædagogisk tilbud til unge med autisme og ADHD, der har brug for støtte, vejledning, træning og undervisning i at brolægge vejen mellem ungdomsliv, uddannelse og erhvervsliv.

Basens kerneydelse og fornemste opgave er, at hjælpe den unge til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, samt at fremme den unges selvstændighed gennem modning, undervisning og medinddragelse.

På Basen møder den unge anerkendelse og respekt, og udgangspunktet i det pædagogiske arbejde er den unges ressourcer, kompetencer og diagnosemæssige udfordringer.

Basen rummer flere forskellige tilbud til unge med autisme og adhd i alderen 15-30 år (se ”Om Basen – tilbud). Fælles for alle tilbud er, at indsatsen er individuelt baseret og tilrettelagt ud fra den enkelte unges behov, ressourcer, funktionsniveau og forudsætninger.

Der er fokus på:

  • Uddannelse, erhvervsliv og faglige kompetencer (kurser, praktik, brobygning)
  • Udvikling af sociale kompetencer (social træning, ud-af-huset-arrangementer)
  • Støtte til personlig udvikling (individuelle samtaler, kognitive samtaleforløb, psykoeducation og botræning)