​Baggrund

Basen er en selvejende institution, som er oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i 2005. Der er i 2015 foretaget en indsnævring af målgruppen, således at tilbuddet nu udelukkende har fokus på unge med enten autisme eller ADHD. Dette sikrer et målrettet pædagogisk tilbud og et velkvalificeret fagpersonale, som løbende opkvalificeres gennem kurser og uddannelse.

Basen er et sted, hvor den unge møder anerkendelse og respekt. Der tages udgangspunkt i, hvor den enkelte er i sin udvikling, og der tilrettelægges et individuelt forløb efter en handleplan.​

Der arbejdes kontinuerligt ud fra tanken om NUZO (nærmeste udviklingszone), med fokus på, at alle skal have mulighed for at blive så dygtige og så selvhjulpne som muligt.

Relationens betydning spiller en central rolle som et af de bærende pædagogiske virkemidler. Vi vægter nærvær og tæt kontakt til den enkelte højt. I den relation der opstår, støtter og hjælper vi med til, at den unge med udgangspunkt i egne ressourcer, kompetencer og diagnosemæssige udfordringer får mulighed for at indgå i sociale sammenhænge, uddannelse og job.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​