​Pædagogisk tilgang

Tilbuddet på Basen Thisted er målrettet til unge med autisme og ADHD, hvilket sikrer en høj faglighed og et pædagogisk velfunderet miljø. På Basen Thisted arbejder vi med afstemt pædagogik ud fra en relationel, anerkendende pædagogisk tænkning med en kognitiv tilgang. Her indgår individuelle samtaler, psykoeducation og målrettet træning til uddannelses- og erhvervslivet, ungdomslivet og selvstændiggørelse. En god relation mellem den unge og personalet er med til at skabe tillid og åbenhed, hvilket sammen med en positiv tilgang og troen på den enkeltes formåen, lægger grundstenene til et samarbejde omkring den unges fremtid.​

Der er stor respekt for den unges udfordringer og fokus er rettet mod ressourcer, kompetencer, drømme og ønsker for fremtiden.

På Basen Thisted vil den unge møde et pædagogisk miljø, der er præget af både genkendelighed og troværdighed – men også af nysgerrighed og humor. Her gør man det man siger – og siger det man gør! Vi går forrest og viser vej – men skubber også på og står fast.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​