​Tilbud

Basen har flere forskellige tilbud til unge med autisme og ADHD. Fælles for alle tilbud er, at det pædagogiske arbejde er tilrettelagt ud fra den enkelte unges behov for støtte. Der arbejdes endvidere ud fra handleplan og evaluering jf. Socialstyrelsens retningslinjer.​

Tilbud på Basen Thisted:​

Visitation til Basen Thisted sker via den unges handlekommune.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​