​Bostøtte/mentorordning

Der ydes bostøtte/mentorordning i eget hjem. Dette tilbud er målrettet den unge, der enten bor i eget hjem eller er hjemmeboende hos forældre. 

Bostøtten/mentorordningen skal give den unge redskaber til at blive i stand til at varetage dagligdags opgaver og støtte til at indgå i sociale relationer. I det pædagogiske arbejde indgår ligeledes individuelle samtaler med pædagogisk personale, hvor formålet er personlig udvikling og selvstændiggørelse.​

Fælles for bostøtte:​

Når man bor i egen bolig eller i værelser på Kastet 21 i Thisted, er der mulighed for at søge visiterende kommune om bostøtte. Bostøtte betyder, at der kommer en medarbejder i den unges hjem. Det kan være støtte i form af strukturering af og organisering af praktiske opgaver, indkøb, rengøring mm. Der kan desuden være behov for støtte til at læse og forstå henvendelser fra det offentlige, få overblik over økonomi osv.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​