​Botilbud – syv pladser

Basen har fire værelser i en lejlighed tilknyttet Basen Thisted. Endvidere er der 3 pladser i et nærliggende hus. Botilbuddet er en kollegielignende boform, hvor den unge modtager bostøtte til dagligdags arbejdsopgaver samt støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Der arbejdes i et struktureret, pædagogisk miljø – med respekt for, at det foregår i den unges bolig og fritid.

De værelser, som formidles på Kastet 21 i Thisted, har adgang til fælles faciliteter. Her er man udeboende, har sit eget værelse og deler fælles lokaler med de andre beboere.​

Man indgår i et forpligtende fællesskab med fællesspisning, rengøring mv., og der ydes botræning i bofællesskabet af Basens personale. 

Det er en god mellemstation fra hjemmeboende til udeboende i egen lejlighed. I bofællesskabet er der intensiv læring af og træning i praktiske gøremål og i de forpligtelser, der følger med at være en selvstændig og udeboende ung.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​