​Brobygning

Tilbuddet består dels af et tilbud til unge folkeskolelever (7. -10. klasse), der af forskellige årsager har svært ved at komme af sted til skoletilbud. Det kan være decideret skolevægring, vanskeligheder ift. sociale relationer eller i det hele taget vanskeligheder med at finde mening med at komme op og af sted.

Det pædagogiske arbejde består af udvikling af struktur og rutiner, støtte og strategier for handling og evt. midlertidig kørsel til og fra skoletilbuddet. Der arbejdes konsekvent ud fra tanken om NUZO og det pædagogiske fokuspunkt er den unges ressourcer, kompetencer og diagnosemæssige udfordringer.​

Det andet tilbud i brobygningen er målrettet de unge, der skal videre fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her består den pædagogiske støtte i at holde den unge fast i uddannelse via samtale, struktur og overblik i en overgangsfase, hvor også ungdomslivet og sociale relationer og skabelse af nye netværk kan være en udfordring. 

Basens rolle er ligeledes en tovholder- og konsulentfunktion, der skal sikre den bedst mulige overgang til og start på ungdomsuddannelsen. Der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU.

Brobygningen har 6-8 pladser​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​