​Dagtilbud

Dagtilbuddet er et afklaringstilbud til de unge, der af forskellige årsager har behov for støtte til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Arbejdet med den unge tager udgangspunkt i ressourcer og kompetencer, og er individuelt tilrettelagt. For at opnå sociale og faglige kompetencer, modtager den unge undervisning og træning enten internt på Basen Thisted eller eksternt i lokale undervisningstilbud eller i praktik i det lokale erhvervsliv. 

I dagligdagen på Basen Thisted indgår den unge i fællesskabet med andre unge omkring forskellige projekter. Det kan være fysisk træning, håndværksmæssige arbejdsopgaver, social træning, individuelle samtaler og botræning. Der er daglig fokus på sund levevis, kost og motion.​

Tilbuddet sigter mod:​

  • At udvikle og tilbyde et erhvervsrettet tilbud til unge med autisme/adhd, sådan at den unge kan opnå tilknytning til uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedet via praktikker
  • At den unge udvikler sociale og faglige kompetencer i en sådan grad, at han/hun bliver selvhjulpen og selvforsørgende i videst mulige omfang
  • At støtte den personlige udvikling i forhold til at have en diagnose​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​