​Visitation

Visitation til Basen Thisted sker i samarbejde med den unges handlekommunen, som også hæfter for betalingen af pladsen.

For at blive indskrevet på Basen, skal man kontakte sin sagsbehandler, som sørger for det videre forløb.

Der aftales herefter et forbesøg på Basen, hvor den unge kommer med sagsbehandler og evt. pårørende til en samtale og rundvisning. Ud fra samtalen vurderes det, om den unge er i målgruppen og således kan have glæde af at blive indskrevet på Basen.

Personalet på Basen tager i samarbejde med sagsbehandleren stilling til om, hvornår og hvilket tilbud den unge kan få mest mulig glæde af.

Herefter udarbejdes der en handleplan/uddannelsesplan/jobplan for den unge.​

Det er vores erfaring, at det kræver både tid og tålmodighed for alle parter, at den unge bliver afklaret. Mange af de unge, der kommer i et eller flere af Basens tilbud, har slået sig gevaldigt på livet, og har måske været uden sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige relationer i lang tid. 

Med tid, tålmodighed og et målrettet pædagogisk tilbud på Basen, er det dog også vores erfaring, at rigtig mange unge kommer i et uddannelsesforløb eller får et job og kommer til at klare sig selv- så godt som overhovedet muligt.​

Har du spørgsmål?​

Kontoret: 96 18 33 00 hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00

Forstander: Lise Søndergård: lise@basen-thisted.dk25 99 83 33​​

Følg med i vores hverdag på Facebook​